Tarih            :  17 / 02 / 2020

 


 

TASFİYE İŞLEMLERİ SON DUYURUSU

 

Sayın Üyemiz,

Türkiye Halk Bankası Personeli Yardımlaşma Vakfının, Senedinde öngörülen amaçlarını gerçekleştiremeyecek duruma gelmesi nedeniyle Genel Kurul, 20.04.2003 tarihinde Ankara’da toplanmış ve Vakfın tasfiyesine karar vererek tasfiye usul ve esaslarını belirlemiştir.

Genel Kurulda alınan tasfiye kararı; yasa gereği denetimle görevli Ankara 18.Asliye Hukuk Mahkemesinin E.2003/442, K.2003/649 sayılı ve 15.07.2003 tarihli kararı ile onanmış, Yargıtay denetiminden geçerek 16.09.2003 tarihinde kesinleşmiştir. Kesinleşmeyi takiben tasfiye durumu Vakıflar Genel Müdürlüğünce 22.10.2003 günü 25167 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra eylemli olarak tasfiye işlemlerine başlanmıştır.

Tasfiye işlemleri kapsamında Vakfın tüm mal varlığı nakde çevrilmiş, tasfiye tarihi itibariyle devralınan Vakıf aktif büyüklüğü 231.526.192 TL olmasına karşın,  2004-2018 arası dönemde üyelerimize cari fiyatlarla toplam 474.455.000 TL aktarılmış, (Yıllık TÜFE oranlarına göre günümüz fiyatlarıyla yaklaşık 1.790.000.000 TL) ve fiili olarak tasfiye ve paylaştırma işlemleri 2018 tarihi itibariyle tamamlanmıştır.  

2018 yılından sonraki süreçte ise, çeşitli nedenlere tasfiye parasını çekmeyen/çekemeyen ve varislerle birlikte sayısı binleri bulan, Vakfımızda emanet kalan tasfiye payı ödemeleri tamamlanmış, daha önce tartışma konusu olup mahkemelere taşınan tüm konularda olduğu gibi, kalan az sayıdaki lehte veya aleyhte açılan davalar da Vakıf lehine sonuçlandırılmış ve nihai olarak tasfiye çalışmalarını onaylayacak Kapanış Genel Kurul hazırlıkları yapılmıştır.

Nihayet Kapanış Genel Kurulu ile ilgili toplantımız 15.02.2020 Cumartesi günü saat 10:00’da Ankara’da gerçekleştirilmiş, Genel Kurulda, tasfiyenin başından itibaren tasfiye ve paylaştırma faaliyetlerinin bir sonucu olan 15.02.2020 tarihli Kapanış Bilançosu ve Gelir-Gider Tabloları onaylanmış ve faaliyetler ile çıkarılan tasfiye sonuç hesapları oybirliği ile ibra edilerek Vakfın tasfiye ve paylaştırma işlemleri nihai olarak sonuçlandırılmıştır.

Söz konusu kararın ilgili mercilerde tescil edilmesi ile birlikte Vakfın feshi de gerçekleştirilmiş olacaktır.

Başta tasfiyeye karar veren Genel Kurul delegelerimiz ile bu hususta en başından itibaren iradesini sağlam bir biçimde ortaya koyan üyelerimizin bir başarı hikayesi olan Vakfın tasfiyesiyle ilgili olarak, uygulama aşamasında bulunan Tasfiye Kurulumuz, işlerin bu şekilde başarılı bir biçimde sonuçlandırılmasından dolayı duyduğu kıvanç ve gururu üyelerimizle paylaşmaktadır. 

Allah’a emanet olunuz.

                   

 

 

                                                                                SAYGILARIMIZLA,

 

                                               TASFİYE VE PAYLAŞTIRMA YÜRÜTME KURULU