Değerli Üyeler,

 

19.08.2017 tarihinde saat 10:00 da Mövenpick Hotel Ankara toplantı salonunda  Beştepeler Mah.Yaşam Cad.No:1 Söğütözü / Ankara adresinde, 82 delegenin katılımı ile yapılan Vakıf Genel Kurul Toplantısı sonuçları ile birlikte aşağıdadır.

 

GÜNDEM-KARARLAR

 

1-Gündemin 1.maddesi gereği, Vakıf Tasfiye Kurulu Başkanı tarafından açılış  konuşması yapılmış ve saygı duruşunda bulunulmuştur.

2-Gündemin  2.   maddesi  gereği,  Genel    Kurul    Toplantısını   yönetmek   üzere 1 Başkan, 1 Başkan Vekili ve 2 Yazmandan oluşan başkanlık divanı oluşturulmuştur. (Başkan Ankara Delegesi Nimet GÜNEŞ, Başkan Vekili Karaman Delegesi Abdullah KÖK , Yazman Üye  İstanbul  Delegesi   H. Turan HACIAHMETOĞLU,   Yazman  Üye Samsun Delegesi  Necati ULU )

3-Gündemin 3. maddesi gereği, Divana toplantı tutanağını imzalama yetkisi verilmiştir.

4-Gündemin 4. maddesi gereği, 2002-18.08.2017 tarihleri  arasında  yapılan  faaliyetler  hakkında  Genel Kurula detaylı sunum ve bilgilendirme yapılmıştır.

5- Gündemin 5. maddesi gereği, 2002-18.08.2017 tarihleri arasında yapılan faaliyetler, Tasfiye Genel Kurulunda alınan tasfiye kararı uyarınca, Genel Kurulun onayına sunulmuş ve Genel Kurulca onaylanmıştır.

6-Gündemin 6. maddesi gereği, Vakıf bünyesinde bulunan Banka Hisseleri satışı görüşülmüş ve satışın tamamlanması kararlaştırılmıştır.

7- Gündemin 7. maddesi gereği, 2002-18.08.2017 tarihi itibariyle hazırlanan  bilançolar hakkında  Genel Kurula detaylı bilgilendirme yapılmış, Genel Kurulun onayına sunulmuş ve Genel Kurulca onaylanmıştır.

8-Gündemin 8. maddesi gereği, nihai  kapanışa  kadar  tahmini   bir bütçenin   görüşülerek   kabul edilmesi görüşülmüş, Genel  Kurulca, bu şekilde geçici bir bütçeye ihtiyaç olmadığı, uygulamanın tasfiyeden bu yana yapıldığı şekilde devam ettirilmesi gerektiği kararlaştırılmıştır.

9-Gündemin 9. maddesi gereği,    Tasfiye   Usul   ve   Esasları   çerçevesinde  belirlenen   blokenin, nihai tasfiye sürecine gelinmiş olması ve ihtiyaç kalmaması nedeniyle  kaldırılması   ve   dağıtım kapsamına alınması hususu kararlaştırılmıştır.

10-Gündemin 10. maddesi gereği, 25.08.2017 tarihinde  Taspak  Tasfiye Usul ve Esasları doğrultusunda dağıtılacak miktar görüşülmüş ve kalan nakitten 30.000.000 TL’nin 6. Kısım Nakit Dağıtımında kullanılması kararlaştırılmıştır.

11-Gündemin 11. maddesi gereği, Kanunen  saklanması  gereken  evrak  haricinde kalan  evrakın, daha az yer kaplaması ve kolay ulaşılabilmesi amacıyla taranmak suretiyle elektronik ortamda arşiv  oluşturulmuş olduğu da dikkate alınarak imha   edilmesi uygun görülmüştür.

12- Gündemin 12. maddesi gereği, tasfiye kapanış  tarihine  yakın  bir  tarihe  kadar  değişik  nedenlerle  dağıtım  paralarını alamayan  (ihtiyati tedbir, haciz vs. nedenlerle ) üyelere,  mahkemenin  uygun  göreceği  yere  paylarının yatırılması için Tasfiye Kuruluna başvuru yapma ve ödeme yetkisi verilmiştir.

13- Gündemin 13. maddesi gereği,  dilek ve temenniler dile getirilmiştir.

14-  Gündemin 14. maddesi gereği Genel Kurulun kapanışı yapılmıştır.

 

Genel Kurulumuzun gündemindeki tüm maddeler kabul görmüştür. Delegelerimizin ve arayan binlerce  üyemizin teveccühlerine teşekkür eder sağlıklı ve mutlu günler dileriz

 

Saygılarımızla.

 

  TASFİYE VE PAYLAŞTIRMA YÜRÜTME KURULU