21.08.2017

            DEĞERLİ ÜYELER:

 

            Tasfiyeye karar veren 20.04.2003 tarihli Genel Kurulda, zorunlu ihtiyaçların karşılanması, tasfiye için yapılacak harcamaların finanse edilmesi ve SPK mevzuatına tabi iştiraklere karşı doğabilecek yükümlülüklerin karşılanabilmesi gibi doğabilecek zaruri giderler için %10’luk bir likit ihtiyatın oluşturulması kararı alınmış, bu amaçla bir kısmı sağlık fonuna ait olmak üzere toplam 19.300.000.TL’lik bloke oluşturulmuştu.

 

            19.08.2017 tarihinde yapılan Vakıf Genel Kurulunda ise, tasfiyede nihai aşamaya gelinmiş olması, iştirak ve gayrimenkullerin tümünün nakde çevrilmiş olması ve bu nedenle blokenin oluşturulma gayesinin ortadan kalkmasının yanı sıra, oluşabilecek zaruri giderler için bir miktar daha nakdin ayrılmış olması dikkate alınarak, söz konusu blokenin kaldırılması ve bu fonun da tasfiye payı dağıtımlarına tabi tutulması kararı alınmış, akabinde biriken toplam 36.594.000 TL’lik nakdin 30.000.000.-TL’sinin 25.08.2017 tarihinden itibaren 6.Kısım Tasfiye Payı Nakit Dağıtımı kapsamında hak sahibi üyelere ödenmesi uygun görülmüştür. Söz konusu Genel Kurulda, tasfiyenin başlangıcından günümüze kadar, Tasfiye ve Paylaştırma Yürütme Kurulu (TASPAK) tarafından yapılan faaliyetler ile bilanço ve gelir-gider tabloları hakkında bilgi sunulmuş ve geniş kapsamlı müzakereler yapılmıştır. Bu Genel Kurulda alınan kararlar hakkında bilahare ayrı bir duyuru yapılacaktır.

 

            T. Halk Bankası A.Ş. tarafından yapılacak ödemelerde, üyelerimizin bilgilerine kolay erişim sağlanabilmesi bakımından önceden vakıf üye numaralarının öğrenilmesi ve varisler adına para çekecek olan diğer varislerin de vekalet ibraz etmeleri ödemelere hız kazandıracaktır.

 

            Bu ödemeyle birlikte cari değerler üzerinden 469 Milyon TL’nin (TÜFE endeksi ile bugünkü değeri 1.149.000.000.-TL – Eski parasal ifadesiyle yaklaşık 1.15 kattrilyon TL) dağıtımı bitmiş ve böylelikle tasfiyenin yaklaşık % 99,5’i tamamlanmış olacaktır. Geriye kalan kısmı da en kısa sürede tamamlanacak ve emanet hak sahiplerine iade edilmiş olacaktır.

 

            Tasfiye sürecinin geldiği son aşamada, küçük bir grubun çeşitli sosyal paylaşım platformlarında,  doğrudan TASPAK üyelerine ve yürütülen tasfiye çalışmalarına yönelik; tasfiye işlemlerinde usulsüzlüklere yer verildiği, Vakfın zarara uğratıldığı, tasfiye genel kurulunda kabul edilen “Tasfiye Usul ve Esasları” ile TASPAK’a verilen yetkilerin suiistimal edildiği şeklinde, gerçeğe aykırı iddia, iftira ve ithamları,  saygı sınırlarını aşan, son derece seviyesiz bir üslupla dile getirdiği üzüntü ile gözlemlenmiştir.  Ancak, bu güne kadar, TASPAK tarafından gerçekleştirilen tasfiye işlemleri hakkında iyi niyet ve zerre kadar doğru bilgi içermeyen, tamamen hayal ürünü olan iddia ve tezvirata sağduyu sahibi üyelerimizin ezici çoğunluğu ve Genel Kurul tarafından itibar edilmemiş ve TASPAK’a duyulan güven bir kez daha teyid edilmiştir.

           

            Bu vesileyle tüm üyelerimizin Kurban Bayramını kutlar, nakit dağıtımının hayırlara vesile olmasını temenni ederiz.

            Saygılarımızla,

 

 

TASFİYE VE PAYLAŞTIRMA

 

 

YÜRÜTME KURULU